Wednesday, 1 February 2012

Latihan

Arahan : Salin soalan di bawah dan berikan jawapan yang betul.

1. Bilakah Nabi mula belajar mengembala kambing?

2. Siapakah pemilik kambing yang dijaga oleh Nabi ?

3. Mengapakah Nabi mendapat kepercayaan dari Siti Khadijah untuk menjual barang milik beliau?

4. Berikan 3 contoh barang yang dijual oleh Nabi.

5. Nabi mula berniaga pada usia?

6. Siapakah yang menemani Nabi semasa berniaga?

No comments:

Post a Comment